FERDYNAND WSPANIAŁY Glabrum

Data urodzenia: 09.06.2022

Mama: ESDEKA RADOHA Glabrum
Tata: Black-Treasure Dogs ZEUS http://www.bulldogpedigree.com/pedigreeEng.jsp?id=103472