CHAMPION POLSKI

w domu zwana Bellą
Data urodzenia: 02.03.2017

Rodowód: http://www.bulldogpedigree.com/pedigreeEng.jsp?id=86641

Aby zapoznać się z sukcesami Belli zapraszamy do zakładki WYSTAWY!!!