REPRODUKTOR

CHAMPION POLSKI
Data urodzenia: 12.05.2016

Rodowód: http://www.bulldogpedigree.com/pedigreeEng.jsp?id=86640

Aby zapoznać się z sukcesami Cecyla zapraszamy do zakładki WYSTAWY!!!